Quận Hoàng Mai: Hoàn tất công tác chuẩn bị khởi công hầm chui Kim Đồng

Quận Hoàng Mai: Hoàn tất công tác chuẩn bị khởi công hầm chui Kim Đồng

Hầm chui Vành đai 2,5 qua đường Giải Phóng được thi công thế nào?

Hầm chui Vành đai 2,5 qua đường Giải Phóng được thi công thế nào?

Lộ diện nhà thầu thi công hầm chui nút giao Giải Phóng-Kim Đồng

Lộ diện nhà thầu thi công hầm chui nút giao Giải Phóng-Kim Đồng

Cienco4 (C4G) trúng thầu thi công xây dựng hầm chui nút giao Vành đai 2,5 với đường Giải Phóng

Cienco4 (C4G) trúng thầu thi công xây dựng hầm chui nút giao Vành đai 2,5 với đường Giải Phóng

Hà Nội: Chuẩn bị khởi công hầm chui Kim Đồng – Nút thắt quan trọng của dự án Vành đai 2,5

Hà Nội: Chuẩn bị khởi công hầm chui Kim Đồng – Nút thắt quan trọng của dự án Vành đai 2,5

Lộ diện doanh nghiệp trúng gói thầu hơn 560 tỷ làm hầm chui đường Giải Phóng, Hà Nội

Lộ diện doanh nghiệp trúng gói thầu hơn 560 tỷ làm hầm chui đường Giải Phóng, Hà Nội

Cận cảnh vị trí thi công hầm chui thứ 5 Giải Phóng - Kim Đồng của Hà Nội

Cận cảnh vị trí thi công hầm chui thứ 5 Giải Phóng - Kim Đồng của Hà Nội
Cận cảnh vị trí thi công hầm chui thứ 5 Giải Phóng - Kim Đồng của Hà Nội
Cận cảnh vị trí thi công hầm chui thứ 5 Giải Phóng - Kim Đồng của Hà Nội

Cận cảnh vị trí thi công hầm chui thứ 5 Giải Phóng - Kim Đồng của Hà Nội

Diện mạo nút giao Giải Phóng - Kim Đồng sắp xây dựng hầm chui gần 600 tỷ đồng

Diện mạo nút giao Giải Phóng - Kim Đồng sắp xây dựng hầm chui gần 600 tỷ đồng

Cận cảnh vị trí làm hầm chui gần 600 tỷ đồng ở Hà Nội

Cận cảnh vị trí làm hầm chui gần 600 tỷ đồng ở Hà Nội

Toàn cảnh vị trí làm hầm chui nút giao Giải Phóng - Kim Đồng

Toàn cảnh vị trí làm hầm chui nút giao Giải Phóng - Kim Đồng

Cận cảnh vị trí sắp xây dựng hầm chui gần 600 tỷ đồng

Cận cảnh vị trí sắp xây dựng hầm chui gần 600 tỷ đồng

Vì sao cần sớm khởi công hầm chui Kim Đồng?

Vì sao cần sớm khởi công hầm chui Kim Đồng?

Hà Nội đầu tư xây dựng nhiều dự án giao thông

Hà Nội đầu tư xây dựng nhiều dự án giao thông

Cận cảnh vị trí làm hầm chui Giải Phóng - Kim Đồng sẽ khởi công ngày 10/10

Cận cảnh vị trí làm hầm chui Giải Phóng - Kim Đồng sẽ khởi công ngày 10/10

Hà Nội sắp khởi công nhiều dự án giao thông

Hà Nội sắp khởi công nhiều dự án giao thông

Cận cảnh khu vực chuẩn bị xây dựng hầm chui gần 600 tỷ đồng

Cận cảnh khu vực chuẩn bị xây dựng hầm chui gần 600 tỷ đồng

Những dự án giao thông Hà Nội khởi công dịp cuối năm

Những dự án giao thông Hà Nội khởi công dịp cuối năm

Hà Nội khởi công làm hầm chui Giải Phóng-Kim Đồng vào ngày 10/10

Hà Nội khởi công làm hầm chui Giải Phóng-Kim Đồng vào ngày 10/10