Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

“Ham muốn nhục dục thì chưa phải là nghệ thuật”

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet – “Trong nghề xem là biết ngay. Khi người xem rung cảm trước cái đẹp và hướng thiện thì đó là tác phẩm khỏa thân nghệ thuật. Ngược lại, nếu nhìn vào thấy ham muốn nhục dục thì chưa phải là nghệ thuật.”

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=22&NewsId=28191