Phong trào Hồi giáo Hamas ngày 12/3 đe dọa sẽ thực hiện các cuộc tiến công nhằm vào các bộ trưởng trong Chính phủ Ixraen nếu các lãnh đạo của phong trào này trở thành mục tiêu của nhà nước Do Thái.