(Vietstock) - Theo tin từ Tổng CTCP Khoáng sản Hà Nam - Haminco (HOSE: KSH) cho biết, Tổng công ty đã hoàn tất việc chuyển đổi sang mô hình tập đoàn vào ngày 18/10, với tên gọi chính thức là Tập đoàn Khoáng sản Hamico, vốn điều lệ 116.9 tỷ đồng.

Tập đoàn hiện có 5 đơn vị thành viên. Trong đó, Hamico góp 5% vốn điều lệ tại 4 thành viên gồm Tổng CTCP Khoáng sản Na Rì Hamico (vốn điều lệ 118 tỷ đồng), Tổng CTCP Khoáng sản Bình Định Hamico (56 tỷ đồng) Tổng CTCP Khoáng sản Hà Nam Haminco; Tổng CTCP Đầu tư xây dựng và đô thị Thành Mỹ Hamico (58 tỷ đồng) và Tổng CTCP Xuất khẩu Đông Nam Á Hamcico (56 tỷ đồng); riêng Công ty nhựa Hamico, Tập đoàn góp 20% trong tổng vốn điều lệ 30 tỷ đồng. Tập đoàn cũng dự kiến đạt 100 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận từ 35 – 40 tỷ đồng trong năm 2010.