Bạn dễ dàng nhiễm thủy ngân từ môi trường, gây tổn thương nhiều cơ quan và khiến thai nhi bị dị tật. Hạn chế đốt rác hay đun nấu bằng bếp than tổ ong là một cách hạn chế nguy cơ.