Hạn chế rủi ro từ thụ tinh ống nghiệm

Hai bệnh viện Bridge và Care ở Anh đang thử nghiệm một thủ thuật cho phép nuôi trứng người trong phòng thí nghiệm từ những mô buồng trứng. Theo Báo Daily Telegraph, các mô chứa hàng ngàn trứng chưa trưởng thành sẽ được mổ tách bằng phương pháp phẫu thuật lỗ khóa và đem đi đông lạnh ở một phòng thí nghiệm cho đến khi nào người phụ nữ cảm thấy đã đến lúc sinh con.

Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Suckhoe/2007/9/23/209814.tno