Hạn ngạch thuế quan xuất khẩu dệt may sang Mexico năm 2022

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 1334/QĐ-BCT về lượng hạn ngạch thuế quan đối với hàng dệt may xuất khẩu sang Mexico năm 2022 theo Hiệp định CPTPP.

Doanh nghiệp Việt Nam may hàng xuất khẩu sang Mexico. Ảnh minh họa: Trần Việt - TTXVN

Doanh nghiệp Việt Nam may hàng xuất khẩu sang Mexico. Ảnh minh họa: Trần Việt - TTXVN

Thương nhân có nhu cầu được cấp hạn ngạch để hưởng ưu đãi thuế quan theo CPTPP năm 2022 theo Quyết định nêu trên, thực hiện theo Thông tư số 07/2019/TT-BCT ngày 19/4/2019 của Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu hàng dệt may sang Mexico theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Theo Bộ Công Thương, thương nhân xuất khẩu hàng dệt may sang Mexico theo CPTPP bao gồm cả thương nhân xuất khẩu theo hạn ngạch thuế quan và cả thương nhân xuất khẩu không theo hạn ngạch thuế quan phải đăng ký thông tin với Bộ Công Thương để thực hiện cơ chế giám sát hàng dệt may xuất khẩu sang Mexico theo CPTPP.

Quyết định có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2022./.

Uyên Hương/BNEWS/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/han-ngach-thue-quan-xuat-khau-det-may-sang-mexico-nam-2022/250422.html