Hàn Quốc đầu tư mạnh vào Khu kinh tế mở Chu Lai

Gốc
QĐND- UBND tỉnh Quảng Nam vừa ký thỏa thuận đầu tư với các công ty của Hàn Quốc, về việc đầu tư vào Khu kinh tế mở Chu Lai. Theo đó, Công ty Columbus Development sẽ đầu tư xây dựng Khu công nghiệp cơ khí đa dụng và ô tô, với quy mô khoảng 1000ha, với tổng số vốn khoảng 350 triệu USD, Dự án này sẽ được triển khai từ năm 2012 và đưa vào hoạt động giai đoạn 1 vào cuối năm 2013. Cùng với đó, Công ty Cổ phần khoáng sản Đất Quảng Chu Lai đã đồng ý cho Công ty Hyundai Weldinh thuộc Tập đoàn Hyundai đầu tư 20% cổ phần, với giá trị 10 triệu USD. Ngoài ra Tập đoàn Hyundai Motor cũng đã ký hợp đồng chuyển giao công nghệ sản xuất động cơ Hyundai tại Khu kinh tế mở Chu Lai.

QĐND- UBND tỉnh Quảng Nam vừa ký thỏa thuận đầu tư với các công ty của Hàn Quốc, về việc đầu tư vào Khu kinh tế mở Chu Lai. Theo đó, Công ty Columbus Development sẽ đầu tư xây dựng Khu công nghiệp cơ khí đa dụng và ô tô, với quy mô khoảng 1000ha, với tổng số vốn khoảng 350 triệu USD, Dự án này sẽ được triển khai từ năm 2012 và đưa vào hoạt động giai đoạn 1 vào cuối năm 2013. Cùng với đó, Công ty Cổ phần khoáng sản Đất Quảng Chu Lai đã đồng ý cho Công ty Hyundai Weldinh thuộc Tập đoàn Hyundai đầu tư 20% cổ phần, với giá trị 10 triệu USD. Ngoài ra Tập đoàn Hyundai Motor cũng đã ký hợp đồng chuyển giao công nghệ sản xuất động cơ Hyundai tại Khu kinh tế mở Chu Lai.

Đặng Trung

Tin nóng

Tin mới