Từ ngày 1/4/2008 Hàn Quôc sẽ giảm thuế suất nhập khẩu bốn loại nhiên liệu chủ chốt từ mức 3% mỗi loại hiện nay xuống còn 1%...