TTO - Hiện nay, xu hướng mới nhất trong các buổi hẹn hò do công ty mai mối sắp xếp cho giới nhân viên văn phòng ở Hàn Quốc là đi ăn trưa cùng với một đối tượng làm việc ở cùng khu vực.