Cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (KFDA) ngày 29.3.2009 tuyên bố loại bỏ 1.126 tên thuốc tương đương thuốc hết hạn bản quyền (generic) khỏi thị trường vì kém chất lượng.