Hàn Quốc phạt nặng uống rượu bia, tai nạn giảm

Gốc

Kể từ khi Luật Giao thông đường bộ sửa đổi (“Luật Yoon Chang-ho thứ hai”) của Hàn Quốc có hiệu lực từ giữa năm ngoái, số vụ tai nạn do hành vi uống rượu lái xe đã giảm từ bình quân 40,9 vụ/ngày xuống còn 28,6 vụ/ngày, tức giảm 30,1%.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/han-quoc-phat-nang-uong-ruou-bia-tai-nan-giam