Hàn Quốc tăng cường quan hệ đối tác với ASEAN về IPEF

Hàn Quốc sẽ tăng cường quan hệ đối tác với các quốc gia Đông Nam Á để giải quyết những thách thức chung ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và hợp tác về Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IPEF) do Mỹ đề xuất. Đây là tuyên bố vừa được Ngoại trưởng Hàn Quốc đưa ra ngày 27/5.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/han-quoc-tang-cuong-quan-he-doi-tac-voi-asean-ve-ipef-40572.htm