Hàn Quốc: thặng dư tài khoản vãng lai đạt 3,68 tỉ USD trong tháng 2

Gốc
VIT - Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) cho biết, mức thặng dư tài khoản vãng lai của Hàn Quốc trong tháng 2 đã đạt mức lớn nhất trong 4 tháng do nhập khẩu sụt giảm đột ngột.

Tin nóng

Tin mới