Hanoinet - Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak khẳng định, chính phủ đã cam kết đảm bảo mức tăng trưởng 7% nhưng trong tình hình hiện nay thì kiểm soát lạm phát còn quan trọng hơn tăng trưởng.