Hàn Quốc và Mỹ thúc đẩy ngành bán dẫn

Trong bối cảnh tình trạng thiếu hụt nguồn cung chất bán dẫn toàn cầu vẫn chưa được giải quyết, Hàn Quốc và Mỹ đang nỗ lực thúc đẩy sự phát triển của ngành này. Chíp bán dẫn là một thành phần quan trọng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp, từ sản xuất ô tô đến đồ điện tử, nhưng chuỗi cung ứng mặt hàng này đã bị gián đoạn nghiêm trọng kể từ khi bùng phát đại dịch COVID-19 cũng như một số chính sách cạnh tranh nước lớn.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/han-quoc-va-my-thuc-day-nganh-ban-dan-46589.htm