Phong trào thi đua của Tổng công ty Khoáng sản trong 5 năm qua đã góp phần tích cực vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản.

CôngThương - Nét nổi bật về lĩnh vực khoáng sản 5 năm qua là tập trung thực hiện đầu tư chế biến sâu các sản phẩm khoáng sản, trong đó có 2 dự án tổ hợp Đồng Sin Quyền và Nhà máy Kém điện phân Thái Nguyên đã đi vào hoạt động, thúc đẩy tăng sản lượng, doanh thu cho toàn tổng công ty. Các hình thức thi đua do TKV phát động như: luyện tay nghề, rèn tác phong thành thợ giỏi; thi đua học tập vươn lên làm chủ công nghệ mới, vận hành thành thục sáng tạo các máy móc, thiết bị luyện kim, tuyển khoáng hiện đại; phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới, tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất kinh doanh, thực hiện công tác an toàn lao động, bảo vệ môi trường… đã được tổng công ty thực hiện nghiêm túc và thu được những thành tích đáng ghi nhận: trên 200 thợ giỏi cấp công ty; 58 thợ giỏi cấp tổng công ty và 16 thợ giỏi cấp tập đoàn… Bên cạnh đó, các phong trào thi đua như thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; giao mục tiêu về số lượng, chất lượng, năng suất, tiến độ cụ thể cho cá nhân lãnh đạo quản lý, tập thể tổ, phân xưởng, từng công ty..., thu hút hàng ngàn lao động tham gia, đưa năng suất tăng từ 5 -15%. Đặc biệt , phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được thực hiện mạnh mẽ. Chỉ trong 2 năm, tổng công ty đã có 14 đề tài khoa học nghiên cứu về khoáng sản, tuyển khoáng và luyện kim cấp Bộ, cấp tập đoàn... Trong đó, có 8 sáng kiến có giá trị, làm lợi trên 26 tỷ đồng. Theo ông Đặng Thanh Hải, Tổng giám đốc Tổng công ty, giai đoạn (2010-2015), nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của tổng công ty rất nặng nề…Chính vì vậy, ngay từ đầu năm 2010, Tổng công ty Khoáng sản- TKV tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến; gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cả bề rộng và chiều sâu. Thanh Hà Thúy