Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới không cần chứng nhận xuất xứ

Báo Hà Nội Mới
Gốc

Theo Thông tư liên tịch về hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới, hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới không phải nộp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mà việc xác định xuất xứ căn cứ vào kiểm tra thực tế của công chức hải quan.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/54/159141