Hàng hóa XNK phải kiểm tra thực tế chỉ chiếm 5,36%

Gốc
Trong số 9,48 triệu tờ khai được cơ quan Hải quan tiếp nhận, thông quan trong năm 2016 có hơn 5,6 triệu tờ khai được phân vào luồng Xanh (chiếm 59,8%), tức là miễn kiểm tra thực tế hàng hóa.

Hàng hóa XNK phải kiểm tra thực tế chỉ chiếm 5,36% - Ảnh 1

Phân luồng tờ khai quyết định tỷ lệ kiểm tra hải quan. Ảnh: Q.H

Còn lại, có trên 3,3 triệu tờ khai được phân luồng Vàng (chiếm 34,84%, kiểm tra chi tiết hồ sơ) và 508.248 tờ khai luồng Đỏ (chiếm 5,36%, kiểm tra thực tế hàng hóa).

Theo Tổng cục Hải quan, tỷ lệ luồng Vàng có xu hướng tăng cao chủ yếu do danh mục hàng kiểm tra chuyên ngành chưa được cắt giảm, danh mục hàng hóa rủi ro về trị giá bị mở rộng.

Công tác quản lý rủi ro đã đảm bảo xử lý, phân luồng thông suốt, đáp ứng yêu cầu tự động hóa, điện tử hóa thủ tục hải quan; Tiêu chí được xây dựng tuân thủ các quy định của pháp luật và yêu cầu quản lý Nhà nước về hải quan; hoạt động của đơn vị quản lý rủi ro các cấp được phân nhiệm rõ ràng, xuyên suốt, đáp ứng yêu cầu quản lý.

Trong quản lý hải quan hiện đại, việc áp dụng quản lý rủi ro là khâu quan trọng, xác định trọng điểm các đối tượng tiềm ẩn nguy cơ cao về buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế, gây thất thu ngân sách, để từ đó cơ quan hải quan có biện pháp xử lý ngăn ngừa hiệu quả, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật hải quan.

Quang Hùng

Tin nóng

Tin mới