[Kênh14] – Cẩn thận kẻo bị bỏng tay đấy nhé Teens nhà mình!