Hàng loạt khách sạn, nhà hàng có hành vi vi phạm về môi trường

Gốc
Đà Nẵng- Sở TN- MT TP Đà Nẵng cho hay, qua đợt thanh kiểm tra việc thực thi pháp luật về môi trường tại các nhà hàng, khách sạn ven biển mới đây đã phát hiện rất nhiều cơ sở có hành vi vi phạm.

Đà Nẵng- Sở TN- MT TP Đà Nẵng cho hay, qua đợt thanh kiểm tra việc thực thi pháp luật về môi trường tại các nhà hàng, khách sạn ven biển mới đây đã phát hiện rất nhiều cơ sở có hành vi vi phạm. Cụ thể, tại quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn, qua kiểm tra 50 cơ sở đã phát hiện 16 cơ sở thực hiện không đúng cam kết so với báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được UBND TP phê duyệt và 3 cơ sở tăng quy mô dự án về số phòng, tầng hầm. Từ lấy mẫu phân tích chất lượng nước thải sau xử lý trước khi xả vào hệ thống thoát nước tại 20 cơ sở, có 12 cơ sở có nước thải sau xử lý vượt quy chuẩn cho phép, 4 cơ sở có quy trình công nghệ của hệ thống xử lý nước thải đã thay đổi so với đánh giá tác động môi trường, trong đó có 3 cơ sở có nước thải sau xử lý vượt quy chuẩn cho phép. Ngoài ra, có 11 cơ sở chưa có văn bản thỏa thuận đấu nối thoát nước thải hoặc văn bản cho phép đấu nối tạm trong quá trình thi công. Đặc biệt, 100% cơ sở không có lắp đồng hồ đo lưu lượng nước thải và nhiều cơ sở sai phạm về việc khai thác nước dưới đất, cơ sở đang hoạt động không xuất trình được các hồ sơ, bản vẽ hoàn công đối với các công trình bảo vệ môi trường tại thời điểm kiểm tra, không có bể tách dầu mỡ...

Hiện Sở TN- MT đã giao Thanh tra sở tiến hành xử lý các hành vi vi phạm và chuyển hồ sơ vi phạm một số cơ sở cho Sở Xây dựng tiếp tục xử lý theo quy định.

Công Hạnh