Cao đẳng Công nghệ Viettronics, CĐ Công nghệ và kinh tế Hà nội, Cao Đẳng Công nghệ Thủ Đức cùng nhiều trường CĐ khác trên cả nước đã công bố điểm chuẩn.

Ảnh minh họa

Danh sách các trường đã công bố điểm chuẩn ĐH 2013:

186.
185.
184.

182.
181.
180.
179.
178. 177.
176.
175.
174.
173.
172. 171.
170.
169.
168. 167.
166.
165. 164.
163.
162.
161.
160.
159.
158.
157.
156.
155.
154.
153.
152.
151.
150.
149. 148.
147. 146.
145. 144.
143.
142.
141.
140.
139.
138. 137.
136.
135.
134.
133.
132.
131.
130.
129.
128.
127.
126.
125.
124.
123.
122.
121.
120.

119.

96.
78.
77.
76.
75.
74.
73.
72.
71.
70. 69.
68.
67.
66. ĐH Thăng Long

65.
64.
63.
62.
61. ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM)

60. ĐH Văn Hiến

59.
58.
57.
56.
56.
55.
53.
52.
51.
50.
49.
48.
47.
46.
45.
44.
43.
42.
41.
40.
39.
38.
37.
36.
35.
34.
33.
32. 31.
30.
29.
28.
27.

26.
25. 24.
23.
22.
21.
20.
19.
18.

17.
14.

13.
12.
11.
10.
9.
8.
7. 6.
5.
4.
3.
2.
1.
.... Liên tục cập nhật

Dân Việt