Bài khấn cầu an được đọc trên loa phóng thanh, đến đoạn có phần thí chủ thì người dự lễ ngồi thiền, thành tâm khấn tên và địa chỉ.

Nghe toàn bộ bài khấn cầu an tại chùa Phúc Khánh đêm 14 tháng Giêng năm Đinh Dậu: