Chế độ đêm
Thông báo
Tin địa phương

    Hàng nghìn sinh viên Đà Nẵng tình nguyện tham gia phòng chống dịch COVID-19

    Gốc

    Tùy vào chuyên ngành được đào tạo, các bạn sinh viên tham gia vào các công việc khác nhau và sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi được giao.

    Nguồn VNEWS http://vnews.gov.vn/hang-nghin-sinh-vien-da-nang-tinh-nguyen-tham-gia-phong-chong-dich-covid-19