(PL)- Báo Sài Gòn Tiếp Thị vừa công bố kết quả cuộc điều tra Hàng Việt Nam chất lượng cao.