Gia cầm nhập lậu chủ yếu là gà vịt thải loại, nuôi kiểu công nghiệp, giá ở Trung Quốc chỉ khoảng 8.000 đồng/kg nhưng vào tới thành phố Lạng Sơn thì lên đến 35.000 - 40.000 đồng/kg. “