(PL)- Ngày 18-1, UBND TP Đà Nẵng có văn bản yêu cầu các chủ dự án, ban quản lý các dự án đầu tư ODA và viện trợ nước ngoài hằng tháng phải cập nhật báo cáo tiến độ dự án gửi UBND TP để theo dõi.

Các chủ dự án nghiên cứu và thực hiện việc phân cấp trách nhiệm cho các ban quản lý dự án nhằm rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục; chỉ đạo ban quản lý dự án triển khai dự án đúng tiến độ.

Đối với các dự án mới bắt đầu triển khai gồm dự án phát triển bền vững, dự án mở rộng hệ thống cấp nước giai đoạn 2012-2018, chủ dự án nghiên cứu đề xuất cách thức phối hợp với các nhà tài trợ để rút ngắn thời gian khởi động dự án. Sở KH&ĐT chủ trì theo dõi, đôn đốc các chủ dự án và ban quản lý dự án nghiêm túc thực hiện báo cáo đầy đủ, đúng thời hạn. Được biết hiện trên địa bàn TP Đà Nẵng đang triển khai 11 dự án ODA, tổng mức đầu tư trên 697 triệu USD.

LÊ PHI