Hàng trăm nghìn ha lúa đông xuân thiếu nước

Gốc
Đây là vụ Đông Xuân thứ 4 liên tiếp bị hạn. Diễn biến nguồn nước hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình ở mức thấp. Lượng trữ của các hồ chứa thấp hơn cùng kỳ các vụ Đông Xuân những năm trước.

Tin nóng

Tin mới