GD&TĐ - Trường đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh công bố kết quả tuyển thẳng năm học 2017-2018.

Hang tram thi sinh trung tuyen vao Truong DH Su pham Ho Chi Minh - Anh 1

Theo kết quả công bố, 470 thí sinh được xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT và điều kiện xét tuyển thẳng của trường.

Ngoài ra, 11 thí sinh được tuyển thẳng theo diện thí sinh khuyết tật đặc biệt, và 34 em được tuyển thẳng theo diện dự bị đại học.