Hàng trăm tỷ đồng tôn tạo công trình cho Festival Huế 2008

Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đang triển khai trùng tu, tôn tạo nhiều công trình để phục vụ cho Festival Huế 2008 với kinh phí hàng trăm tỉ đồng.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/245143/Default.aspx