Hàng XK bị trả lại để tái chế được hoàn thuế XK

Gốc
(HQ Online)- Hàng hóa đã xuất khẩu (XK) nhưng phải nhập khẩu (NK) trở lại Việt Nam nếu đáp ứng quy định tại khoản 7 Điều 113 Thông tư 194/2010/TT-BTC thì được xét hoàn thuế XK đã nộp và không phải nộp thuế NK.

Làm thủ tục Hải quan tại Cục Hải quan Khánh Hòa.

Điều kiện hồ sơ, thủ tục hải quan để xác định hàng đã XK nhưng bị trả lại thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 51 Thông tư 194/2010/TT-BTC.

Tổng cục Hải quan đã trả lời như trên trước vướng mắc của Công ty TNHH Chế biến và XK thủy sản Cam Ranh về thuế đối với hàng XK bị trả lại để tái chế sau đó tái xuất.

Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại Thông tư 06/2012/TT-BTC thì hàng hóa đã XK nhưng phải NK trở lại Việt Nam không thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Do đó, Công ty TNHH Chế biến và XK thủy sản Cam Ranh cần nộp đủ thuế GTGT theo quy định.

Để tránh thu thuế GTGT 2 lần đối với một sản phẩm, nếu công ty chưa kê khai khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào của số hàng hóa đã XK nhưng bị trả lại với cơ quan thuế thì công ty phải có văn bản khai báo với cục hải quan (nơi công ty làm thủ tục đối với hàng đã XK nhưng bị trả lại để tái chế sau đó tái xuất) và văn bản xác nhận của cơ quan thuế về việc chưa thực hiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào đối với số hàng hóa nêu trên.

Trên cơ sở đó, cơ quan Hải quan sẽ thực hiện không thu thuế GTGT đối với hàng hóa NK có nguồn gốc XK trước đây của công ty bị nước ngoài trả lại.

Trường hợp Công ty không có xác nhận của Cục thuế về việc công ty chưa kê khai khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào đối với số hàng hóa đã XK nhưng bị trả lại thì cơ quan Hải quan sẽ thực hiện thu thuế GTGT đối với số hàng hóa đó theo đúng quy định. Khi nào hàng hóa tái chế được tái xuất thì công ty sẽ kê khai để khấu trừ hoặc hoàn lại số tiền thuế GTGT công ty đã nộp theo quy định.

Hải Nam

Tin nóng

Tin mới