Chiều 9/10, tại Hà Nội đã khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Môi trường cấp cao Đông Á lần 1. Bộ trưởng môi trường và đại biểu 10 quốc gia thành viên ASEAN tham dự hội nghị.