Hành khách trèo qua cửa sổ để đón xe buýt ở Tanzania

Gốc
Các hành khách trèo qua cửa sổ xe buýt để giành chỗ ngồi, bất chấp nguy hiểm. Đoạn video xảy ra tại Tanzania và được đăng tải vào ngày 14/8.

Video: Newsflare