Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hạnh phúc - những bài học từ một môn khoa học mới

Gốc

Richard Layard là nhà kinh tế học hàng đầu, tin rằng hạnh phúc không nhất thiết phải đánh đồng với thu nhập. Ông được biết đến qua các công trình về thất nghiệp và bất công, đã cung cấp nền tảng lý luận cho các cải cách về chính sách thất nghiệp tại Anh. Ông sáng lập Trung tâm Economic Performance tại London School of Economics, và từ năm 2000, là thành viên của Thượng viện Anh.

Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Vanhoa/Xem-Nghe-Doc/2008/7/18/251123.tno