Hào hứng đi đổi rác lấy cây xanh ở Hà Nội

Gốc
Đổi rác nhựa lấy cây xanh hay đi thu gom rác thải tại khu vực phố đi bộ Trịnh Công Sơn là các hoạt động thiết thực đang được thực hiện để hưởng ứng chương trình 'Chủ động sống xanh'.