Cty cổ phần Tập đoàn Hapaco (mã CK: HAP) đặt mục tiêu năm 2010 đạt 400 tỉ đồng doanh thu và 63 tỉ đồng lợi nhuận, tương đương mức tăng hơn 41% so với kết quả 44,6 tỉ đồng năm 2009.

HAP dự kiến năm nay đạt giá trị sản xuất công nghiệp là 480 tỉ đồng; kim ngạch xuất khẩu 20 triệu USD. HAP cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án như: Bệnh viện Phụ sản quốc tế HP, đầu tư lắp đặt hệ thống xử lý chất thải tại các cơ sở sản xuất bột giấy; triển khai dự án chế biến chất thải thành phân bón lá (NPK)...