Hapro - Tập trung mạnh vào công tác đầu tư phát triển trong 2008

Gốc
Đạt được tốc độ tăng trưởng cao trong năm 2007. Bước vào năm 2008, Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) mang trên mình trọng trách của một TCTy lớn của Thủ đô với việc phát triển hệ thống bán lẻ văn minh hiện đại cùng đẩy mạnh và nâng cao giá trị gia tăng hàng xuất khẩu.

Tin nóng

Tin mới