TT - Theo yêu cầu của thí sinh, ban tổ chức cuộc thi "Hát cho niềm đam mê” quyết định dời thời gian nhận bài đến hết ngày 15-4-2008. Như vậy, các giai đoạn của cuộc thi sẽ như sau: