Thay vì cửa đóng, then cài, tắt đèn tối om, giờ đây Nhà hát Tuồng Trung ương (51 Đường Thành) quyết tâm cho công diễn các vở tuồng cổ vào 17h các buổi chiều thứ 4, thứ 5 hàng tuần