10 năm xây dựng & trưởng thành của Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn văn hóa tín ngưỡng Việt Nam ( 30/10/2008 - 30/10/2018 )

10 năm xây dựng & trưởng thành của Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn văn hóa tín ngưỡng Việt Nam ( 30/10/2008 - 30/10/2018 )

Những hoạt động của Trung tâm, một mặt, đã góp phần giúp xã hội và các cơ quan quản lý nhà nước có nhìn nhận...

7 liên quan

Bà xã Việt Hoàn phát hành MV 'Chiều phủ Tây Hồ' phiên bản hầu đồng

Bà xã Việt Hoàn phát hành MV 'Chiều phủ Tây Hồ' phiên bản hầu đồng

Sau thành công của MV 'Chiều phủ Tây hồ' ra mắt cách đây ít lâu, Hoa Trần quyết định phát hành MV 'Chiều phủ...

7 liên quan

Chấn chỉnh hầu đồng không đúng nơi quy định

Bộ VHTTDL ban hành văn bản về việc chấn chỉnh hoạt động hầu đồng trong thực hành di sản, thực hành Tín ngưỡng...

7 liên quan

Được UNESCO công nhận, các giá hầu đồng tưng bừng khai Xuân

Không khí lễ hầu đồng khai xuân rước lộc, cầu may mắn, cầu tài, sức khỏe đang tưng bừng khắp nơi.

7 liên quan

Nghệ sĩ nói gì khi Hầu đồng là di sản văn hóa phi vật thể?

Chính phủ và cả UNESCO đã chính thức công nhận Nghi thức tín ngưỡng thờ Mẫu (hầu đồng) là di sản văn hóa phi...

7 liên quan

Lễ phong tặng nghệ nhân dân gian trong Tứ Phủ

Tối 7.5, được sự bảo trợ của Ủy ban quốc gia UNESCO của Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Văn hóa...

7 liên quan