Kỳ họp HĐND tỉnh Hậu Giang lần thứ 16, khóa VIII diễn ra chiều nay (2- 12), Chủ tịch UBND tỉnh mới đã được bầu. Vĩnh Long họp bất thường, bầu Chủ tịch mới/ Bắc Giang và Thái Bình bầu Chủ tịch mới

Hau Giang co Chu tich moi - Anh 1

Ông Lữ Văn Hùng – tân Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

Theo đó, tại kỳ họp HĐND tỉnh Hậu Giang lần thứ 16, khóa VIII diễn ra vào chiều nay 2-12, ông Huỳnh Thanh Tạo, 54 tuổi, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lữ Văn Hùng, 52 tuổi, Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Tuấn - Giám đốc Sở GTVT được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh; bầu ông Lê Văn Thăng, Ủy viên ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sư tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh.

Thái Bình