Hậu Giang: Đề nghị xử lý nghiêm sai phạm tại Trường Trung cấp nghề Ngã Bảy

Gốc
Thời gian qua, Trường Trung cấp nghề Ngã Bảy (thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang) quản lý, sử dụng tài chính tại đơn vị có những sai phạm nghiêm trọng. Trong đó, nguồn thu từ đào tạo nghề cho lao động nông thôn (2010-2012) theo các hợp đồng là trên 1,87 tỷ đồng, thực chi là 1,31 tỷ đồng, chênh lệch trên 565 triệu đồng. Đây là nguồn thu của trường từ hoạt động dịch vụ công, phải đưa vào cân đối thu - chi, nhưng ông Mai Ngọc Khởi, Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Ngã Bảy lại chỉ đạo để ngoài sổ sách.

Nguồn kinh phí thường xuyên, thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh, số tiền chênh lệch qua các năm do tuyển sinh không đạt và báo cáo hồ sơ chuyển tiếp không chính xác là 1,844 tỷ đồng. Số tiền này lẽ ra phải chuyển trả lại ngân sách sau khi quyết toán các năm, nhưng trường giữ lại chi lương, hoạt động và trích lập các quỹ, chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ…

Nguồn thu - chi từ việc học lại, thi lại trên 5 triệu đồng, không được hòa vào nguồn thu kinh phí của trường mà giao hết cho Phòng Đào tạo chi không qua kế toán, tài vụ là sai quy định.

Ngoài ra, trường còn để mất cân đối tài chính với số tiền trên 633 triệu đồng, mua sắm trang thiết bị và đầu tư xây dựng cơ bản, mua vật tư văn phòng phẩm năm 2012 không minh bạch (29,5 triệu đồng thanh toán mua văn phòng phẩm, nhưng thực tế mua bia để lãnh đạo trường đi đám, ngoại giao, làm quà tặng, mua lịch và sổ công tác; có 104 phiếu chi chưa đúng quy định)…

Tin nóng

Tin mới