Hậu Giang: Đồng thuận để vượt khó, tiến bước

Gốc
Năm 2016, như nhiều địa phương khác, tỉnh Hậu Giang đã gặp không ít khó khăn trong việc phát triển kinh tế - xã hội. Nhưng nhờ vào sự đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực trong lãnh đạo, Hậu Giang đã đi lên.

Để tìm hiểu những đổi thay cũng như những định hướng, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hậu Giang trong năm 2017, PV đã có cuộc trao đổi và chia sẻ với đồng chí Trần Công Chánh - Bí thư tỉnh ủy Hậu Giang.

Hậu Giang: Đồng thuận để vượt khó, tiến bước - Ảnh 1

Đồng chí Trần Công Chánh - Bí thư tỉnh ủy - tỉnh Hậu Giang

Thưa đồng chí Trần Công Chánh, đồng chí có thể đưa ra nhận định khái quát về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2016?

Năm 2016, là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIII, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, đã xuất hiện nhiều khó khăn, thách thức ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế - xã hội, nhất là sản xuất và đời sống nhân dân (biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, khô hạn, xâm nhập mặn gây gắt...). Trước tình hình đó, Đảng bộ, quân và dân Hậu Giang đã đoàn kết, chung sức, chung lòng; đổi mới mạnh mẽ, năng động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, từng bước vượt qua khó khăn và đạt được những kết quả quan trọng.

Cụ thể như tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 6,6% (chỉ tiêu Nghị quyết 6,6%), trong đó khu vực I tăng 0,86% (NQ 2,08%), khu vực II tăng 12,20% (NQ 10,75%), khu vực III tăng 8,37% (NQ 8,13%). GRDP bình quân đầu người đạt 31,02 triệu đồng/người/năm (chỉ tiêu Nghị quyết 31 triệu đồng), tương đương 1.394 USD... Trong đó, Sản xuất nông nghiệp được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo quyết liệt nên đã khắc phục khá tốt ảnh hưởng của hạn hán và xâm nhập mặn, sản xuất dần phục hồi và có mức tăng trưởng khoảng 0,86%; diện tích, sản lượng, giá trị các cây trồng chủ lực: lúa, mía, cây ăn trái, rau màu đạt khá. ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất ngày càng nhiều; tỷ lệ cơ giới hóa ở các khâu sản xuất trong ngành trồng trọt, nhất là cây lúa đã tăng lên đáng kể.

Hiện nay, tổng diện tích gieo trồng lúa cả năm 206.997 ha, năng suất bình quân ước đạt 6,13 tấn/ha, sản lượng đạt trên 1,26 triệu tấn, giảm khoảng 0,7% so năm trước. Niên vụ mía 2014 - 2015, trồng được 10.868 ha, vượt 3,9% kế hoạch; diện tích cây ăn trái vượt 14% kế hoạch, tăng 7% so năm trước; diện tích rau màu vượt 5,4% kế hoạch. Về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn tiếp tục được tỉnh đầu tư xây dựng. Chiến dịch giao thông - thủy lợi và trồng cây được cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, các chỉ tiêu thực hiện đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn.

Các chương trình, đề án trên lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn tiếp tục được triển khai rộng khắp, kết quả sơ kết, đánh giá bước đầu cho hiệu quả tích cực, giúp nông dân giảm chi phí, hạ giá thành, nâng cao thu nhập, góp phần quan trọng cho mục tiêu phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững. Đồng thời, tỉnh Hậu Giang cũng đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp khắc phục hạn chế, khó khăn để các chương trình, đề án, mô hình thời gian tới thực hiện tốt hơn.

Hậu Giang là một tỉnh còn nhiều khó khăn, nông nghiệp chiếm đa số. Vậy công tác xây dựng Nông thôn mới đã được tỉnh quan tâm như thế nào, đã đạt được những mục tiêu gì?

Ngay từ khi chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới được triển khai, Hậu Giang đã đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới. Đầu tư phát triển, hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu nhằm phục vụ phát triển sản xuất, nâng cao đời sống của người dân cũng là lĩnh vực được Hậu Giang chú trọng quan tâm trong quá trình xây dựng NTM trên địa bàn. Bên cạnh đó, để người dân “đồng lòng, chung sức” xây dựng NTM, Hậu Giang đã yêu cầu các tổ chức, đoàn thể và đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo phải bám sát thực tiễn, gần gũi, lắng nghe dân và giải thích để dân hiểu về tầm quan trọng của họ trong xây dựng NTM.

“Nhân dân là chủ thể và cũng là người thụ hưởng chính trong công cuộc xây dựng NTM”, đây được xem là “kim chỉ nam” trong thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh. Từ đây, vai trò “làm chủ” của người dân được phát huy đã khuyến khích người dân tích cực góp công, góp của trong quá trình xây dựng NTM”.

Đối với Hậu Giang, phong trào xây dựng nông thôn mới thực sự đi vào ý thức của mỗi người dân và tạo đà cho các địa phương bứt phá trên con đường xây dựng và phát triển kinh tế xã hội. Trong quá trình thực hiện chủ trương với cách làm minh bạch, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân nên những hoạt động chính sách do tỉnh phổ biến đều được người dân ủng hộ, nhiều hộ dân sẵn sàng góp tiền, công hay hiến đất để có những con đường khang trang hơn phục vụ cho lợi ích lâu dài.

Chính từ những cách làm cụ thể, minh bạch nên trong quá trình xây dựng NTM, Hậu Giang đã nhận được sự đồng thuận, góp sức rất lớn từ người dân. Tính tới hiện nay, Hậu Giang công nhận thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt 150% chỉ tiêu Nghị quyết; nâng tổng số toàn tỉnh có 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới; các xã còn lại bình quân đạt trên 9 tiêu chí. Bên cạnh đó, việc tăng mức độ hoàn thành các tiêu chí và chuyển trọng tâm từ tiêu chí cứng (cơ sở vật chất) sang tiêu chí mềm (đánh giá sự hưởng thụ vật chất, tinh thần của người dân), sẽ là động lực cổ vũ, động viên phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục phát triển mạnh hơn trong thời gian tới.

Ngoài việc thay đổi bộ mặt nông thôn, việc chăm lo cho đời sống người dân đang được tỉnh quan tâm như thế nào?

Phát triển kinh tế gắn liền với bảo đảm an sinh xã hội là một chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. Trong năm 2016, dù còn nhiều khó khăn nhưng chúng tôi luôn quan tâm thực hiện các chính sách, giải quyết về việc làm, dạy nghề...và đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, tạo được sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân và ổn định chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh. Đối với lĩnh vực lao động, việc làm và các chính sách xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng, các chương trình quốc gia về việc làm, giảm nghèo bền vững, chính sách chăm lo các đối tượng chính sách, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội;... được cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo, triển khai, thực hiện tích cực, đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.

Chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động được nâng lên, đã giải quyết việc làm cho 19.971 lao động, đạt 133% kế hoạch; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 100% kế hoạch; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là người nghèo, vùng sâu, đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được nâng cao; các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội được đảm bảo; công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, người cao tuổi, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ,... được quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Chính nhờ những chính sách hợp lý, vì dân đó nên trong năm qua tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 12,91% (giảm 2% so năm trước).

Để đạt được những thành tựu quan trọng trên, ngoài sự quan tâm chỉ đạo, ủng hộ của Trung ương, các bộ ngành...còn do phương hướng, nhiệm vụ, đặt biệt là các chương trình, lĩnh vực ưu tiên đầu tư theo kế hoạch đề ra đều phù hợp với tình hình thực tiễn, có tính chất chi phối, thúc đẩy toàn bộ nền kinh tế của tỉnh phát triển. Bên cạnh đó, trong quá trình tổ chức thực hiện Hậu Giang cũng đã đưa ra các kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, rõ ràng, xác định đúng trọng tâm, trọng điểm và tổ chức thực hiện quyết liệt, thường xuyên kiểm tra, uốn nắn kịp thời.

Đáng chú ý là công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của tỉnh đến các tầng lớp nhân dân được thực hiện rất tốt, nhờ đó đã tạo sự đồng thuận cao trong đảng bộ và tầng lớp nhân dân. Năng lực và sự phấn đấu, nỗ lực của các cán bộ, đảng viên, công chức được nâng lên rõ nét, tinh thần trách nhiệm với công việc được giao.

Theo đồng chí, lãnh đạo Đảng, chính quyền và người dân cần phải làm gì để con đường phát triển của Hậu Giang sẽ nhanh, mạnh và chắc chắn, bền vững?

Dù có những khó khăn nhưng những cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hậu Giang đã đóng góp rất lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh nhà. Kế thừa và phát huy những thành tích đạt được đó. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với mọi mặt đời sống xã hội; nâng cao lòng tin trong nhân dân đối với Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu, bền vững, cơ cấu kinh tế hợp lý; phát triển đồng bộ công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp, nông thôn.

Xây dựng văn hóa, con người phát triển toàn diện, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ phục vụ yêu cầu đổi mới hiện nay. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh; nâng cao hiệu quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Để Hậu Giang tiếp tục khởi sắc và đạt được những thành tựu to lớn hơn, tôi mong rằng mỗi cán bộ tiếp tục làm việc với khí thế cao nhất, cùng với sự đồng tâm, hiệp lực, chủ động, sáng tạo, quyết liệt với công việc đã đề ra, nhằm đưa tỉnh Hậu Giang sánh kịp với các tỉnh khác trong khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long.

Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Hồng Ân/KD&PL

Tin nóng

Tin mới