Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hậu Giang: Xây dựng Cái Tắc đạt tiêu chí đô thị loại IV

UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Kế hoạch số 118/KH-UBND xây dựng đô thị Cái Tắc đến năm 2025 đạt tiêu chí đô thị loại IV. Tập trung xây dựng và phát triển đô thị Cái Tắc theo hướng bền vững, hài hòa giữa kinh tế - xã hội - môi trường; phù hợp với văn hóa đặc trưng địa phương; gắn kết giữa quy hoạch xây dựng đô thị mới với cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp đô thị; phát triển không gian đô thị với quy hoạch xây dựng; từng bước xây dựng và hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; phát huy vai trò, chức năng là đô thị công nghiệp, thương mại, dịch vụ chuyên ngành và động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Ngã ba thị trấn Cái Tắc.

Mục tiêu là tập trung, ưu tiên nguồn vốn ngân sách và huy động các nguồn vốn đầu tư khác để đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của đô thị Cái Tắc đảm bảo đồng bộ và hiện đại; huy động các nguồn lực để khai thác có hiệu quả tiềm năng và lợi thế, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu dân số và lao động. Phấn đấu đến năm 2025 xây dựng và phát triển đô thị Cái Tắc đạt tiêu chí đô thị loại IV; tiếp tục phát triển thành một đô thị văn minh, hiện đại, sáng, xanh, sạch, đẹp, mang đậm nét đặc thù văn hóa vùng sông nước Đồng bằng sông Cửu Long, phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung, của huyện Châu Thành A và huyện Phụng Hiệp nói riêng.

Theo quy hoạch của Sở Xây dựng Hậu Giang, đô thị Cái Tắc có diện tích khoảng 596,2ha thuộc địa giới hành chính của thị trấn Cái Tắc, xã Thạnh Xuân, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A và một phần địa giới hành chính của xã Thạnh Hòa, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp. Phía Đông Bắc giáp đất dân thuộc thị trấn Cái Tắc; phía Tây Bắc giáp sông Ba Láng, kênh Đất Sét và đất dân thuộc xã Tân Phú Thạnh và xã Thạnh Xuân; phía Tây giáp kênh thủy lợi; phía Nam giáp kênh thủy lợi và đất dân thuộc xã Thạnh Hòa, xã Long Thạnh. Quy mô diện tích tính đến năm 2030 khoảng 596,2ha.

Trung tâm đô thị Cái Tắc.

Đến cuối năm 2020 đô thị Cái Tắc đạt 3/5 tiêu chí (Tiêu chí về cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp, phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị) và còn 2/5 tiêu chí (Tiêu chí quy mô dân số, mật độ dân số) chưa đạt yêu cầu của đô thị loại IV (tương ứng với 45/59 tiêu chuẩn đạt được. Trong đó 23 tiêu chuẩn đạt điểm tối đa, 22 tiêu chuẩn đạt yêu cầu nhưng chưa đạt điểm tối đa cần nâng chất và còn lại 14 tiêu chuẩn chưa đạt yêu cầu của đô thị loại IV). Tổng số điểm đạt được đến cuối năm 2020 theo tiêu chí đô thị loại IV là 67,25/100 điểm.

Để hướng đến tiêu chí đô thị loại IV vào năm 2025, tỉnh Hậu Giang sẽ tập trung đầu tư xây dựng đô thị Cái Tắc nhiều công trình như: công trình văn hóa cấp đô thị, công trình thể dục, thể thao đô thị, tỷ lệ chất thải y tế được thu gom và xử lý đạt chuẩn, đồng thời tăng dân số khu vực nội thành, nội thị, phát triển cơ sở y tế, giáo dục đào tạo cấp đô thị, công trình kiến trúc tiêu biểu… phấn đấu để đạt các tiêu chí đô thị loại IV.

Bản đồ Quy hoạch đô thị Cái Tắc.

Theo kế hoạch, UBND tỉnh Hậu Giang yêu cầu các sở, ban ngành tỉnh, UBND huyện Châu Thành A và UBND huyện Phụng Hiệp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển các ngành và lĩnh vực của tỉnh, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện Châu Thành A, của đô thị Cái Tắc (khu vực dự kiến mở rộng đô thị Cái Tắc thuộc huyện Phụng Hiệp), quy hoạch chung xây dựng đô thị Cái Tắc được phê duyệt, tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp và lập mới các quy hoạch chi tiết xây dựng, các phân khu chức năng, quy hoạch khu đô thị, khu dân cư, chỉnh trang đô thị Cái Tắc, các quy hoạch chuyên ngành… tạo căn cứ pháp lý để triển khai các chương trình, dự án đầu tư nhằm xây dựng và phát triển đô thị Cái Tắc đạt tiêu chí đô thị loại IV.

Triển khai có hiệu quả công tác quy hoạch xây dựng, đô thị; tăng cường công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt. Định kỳ có kế hoạch rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất để đáp ứng nhu cầu đầu tư và phát triển đô thị Cái Tắc.

Đối với quy hoạch xây dựng, đô thị và quy hoạch sử dụng đất phải căn cứ trên cơ sở dự kiến phát triển và nhu cầu đầu tư. Xây dựng quy chế quản lý kiến trúc đô thị, quản lý xây dựng. Công tác quy hoạch xây dựng phải thể hiện tính dân chủ, công khai đúng quy định, phù hợp với yêu cầu, nguyện vọng của người dân. Tăng cường vai trò kiểm tra, kiểm soát và quản lý của chính quyền để tránh tình trạng tự phát xây dựng theo lợi ích cục bộ và các hành vi trái phép khác.

Tăng cường thu hút đầu tư để phát triển các dự án công nghiệp, thương mại dịch vụ. Đẩy mạnh đầu tư hạ tầng và thu hút đầu tư vào các vị trí quy hoạch công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn để hình thành mạng lưới công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, tạo việc làm, thực hiện chiến lược chuyển dịch cơ cấu lao động sang khu vực phi nông nghiệp. Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia hoạt động thương mại, dịch vụ, từng bước mở rộng thị trường trong và ngoài nước, phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu, thúc đẩy giao thương kinh tế. Cải tạo, nâng cấp chợ Cái Tắc hiện hữu đồng thời kêu gọi đầu tư xây dựng các trung tâm thương mại trên địa bàn theo quy hoạch nhằm thúc đẩy phát triển thương mại; xây dựng hoàn thiện các dự án khu đô thị, Khu dân cư, chỉnh trang đô thị trên địa bàn thị trấn Cái Tắc và khu vực vùng phụ cận…

UBND tỉnh Hậu Giang giao Sở Xây dựng Hậu Giang hướng dẫn UBND huyện Châu Thành A về trình tự thủ tục lập, phê duyệt Đề án nâng loại đô thị theo tiêu chí đô thị loại IV. Tăng cường hỗ trợ huyện trong việc triển khai lập và phê duyệt các quy hoạch chi tiết xây dựng trên địa bàn đô thị Cái Tắc thuộc thẩm quyền lập và phê duyệt của UBND huyện Châu Thành A, UBND tỉnh để sớm hoàn thành việc phủ kín các quy hoạch chi tiết xây dựng thuộc phạm vi đô thị Cái Tắc, nhằm thuận lợi cho việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng.

Giới thiệu địa điểm xây dựng và phối hợp với UBND huyện Châu Thành A, UBND huyện Phụng Hiệp quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích, thu hút đầu tư, nhất là các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm đăng ký triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn đô thị Cái Tắc nhằm phát triển nguồn thu lâu dài cho ngân sách.

Phối hợp với UBND huyện Châu Thành A và UBND huyện Phụng Hiệp trong công tác cấp giấy phép xây dựng công trình, công tác thanh tra xây dựng và thực hiện công tác quản lý đô thị, nhằm bảo đảm quá trình đô thị hóa đúng quy hoạch, đáp ứng yêu cầu phát triển của một đô thị văn minh, hiện đại…

Huỳnh Biển

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/hau-giang-xay-dung-cai-tac-dat-tieu-chi-do-thi-loai-iv-307947.html