Hậu Giang xin ý kiến Thủ tướng để thống nhất thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về dịch vụ công trực tuyến

Theo UBND tỉnh Hậu Giang, công văn của Bộ Công an về thực hiện dịch vụ công trực tuyến của ngành có nội dung chưa phù hợp với Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh Hậu Giang vừa có Công văn gửi Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến về tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) của ngành Công an tại các bộ phận một cửa.

Theo đó, UBND tỉnh Hậu Giang cho biết thực hiện Quyết định số 1291 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo Công an tỉnh cử cán bộ và đưa 30 TTHC thuộc các lĩnh vực: quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT, quản lý con dấu, PCCC, đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sang tiếp nhận, giải quyết tại trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Theo UBND tỉnh Hậu Giang, Công văn số 2209 của Bộ Công an về thực hiện dịch vụ công trực tuyến của ngành có nội dung chưa phù hợp với Quyết định số 1291 của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: CHÂU ANH

Theo UBND tỉnh Hậu Giang, Công văn số 2209 của Bộ Công an về thực hiện dịch vụ công trực tuyến của ngành có nội dung chưa phù hợp với Quyết định số 1291 của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: CHÂU ANH

Quyết định số 1291 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện, cấp xã.

Cạnh đó, ba TTHC thuộc lĩnh vực quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT sang tiếp nhận, giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại tất cả các huyện, thị xã, TP trên địa bàn tỉnh. Riêng Công an huyện Châu Thành A là 10 thủ tục, gồm bảy thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Hiện nay, UBND tỉnh đang chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục đưa bảy TTHC lĩnh vực cấp, quản lý thẻ căn cước công dân sang tiếp nhận, giải quyết tại trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Đồng thời, tiếp tục đưa các TTHC lĩnh vực cấp, quản lý thẻ căn cước công dân; các TTHC lĩnh vực PCCC; các thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ... sang tiếp nhận, giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại tất cả các huyện, thị xã, TP trong tỉnh.

Tuy nhiên, ngày 24-6 vừa qua, Bộ Công an ban hành Công văn số 2209, trong đó Bộ yêu cầu công an các đơn vị, địa phương hợp nhất các cổng dịch vụ công cư trú và cổng dịch vụ công xuất, nhập cảnh.

Đối với các hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại địa phương, Bộ giao Giám đốc Công an tỉnh, TP báo cáo UBND cùng cấp và chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ cung cấp trên các hệ thống của địa phương, thống nhất thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công Bộ Công an.

“Trong thời gian chờ sửa đổi Quyết định số 1291, giao Giám đốc Công an tỉnh, TP báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, TP chỉ duy trì tại bộ phận một cửa cán bộ Công an giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3 trên lĩnh vực quản lý nhà nước về trật tự xã hội và rút cán bộ công an giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy để tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

Công an các địa phương chưa bố trí cán bộ tại Trung tâm hành chính công các cấp thì không cử cán bộ và thực hiện tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an hoặc tại bộ phận một cửa của cơ quan Công an” - Công văn 2209 của Bộ Công an chỉ đạo.

Đối với nội dung này của Công văn, theo UBND tỉnh Hậu Giang nhận định chưa phù hợp với quy định tại Quyết định số 1291 của Thủ tướng Chính phủ. Từ đó, UBND tỉnh Hậu Giang xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về Công văn số 2209 của Bộ Công an để thống nhất triển khai thực hiện.

CHÂU ANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/hau-giang-xin-y-kien-thu-tuong-de-thong-nhat-thuc-hien-chi-dao-cua-bo-cong-an-ve-dich-vu-cong-truc-tuyen-post692676.html