Để “giữ chân” người bạn đời, nhiều người tìm đến các trung tâm thẩm mỹ để nâng cấp “vùng chiến lược”. Sau khi mất tiền, họ nhận được gì?