Hậu sáp nhập Mass Noble, AnsenHoldco sở hữu 10,96% vốn DLG

Gốc
(NDH) Sau khi thực hiện hoán đổi cổ phiếu, AnsenHoldco đã sở hữu tổng cộng 18,54 triệu cổ phiếu DLG và là cổ đông lớn của công ty này.

AnsenHoldco là cổ đông cũ của Công ty Mass Noble Investments Limited. Trước đó,CTCP Đức Long Gia Lai (mã DLG- HOSE) đã phát hành 19,93 triêu cổ phiếu để hoán đổi cổ phần của Mass Noble.

AnsenHoldco Ltd cùng 2 tổ chức khác gồm Hampora Investments Limited (1,2 triệu cổ phiếu) và Valtec Capital Corporation (185 nghìn cổ phiếu) đã hoán đổi cổ phần Mass Noble lấy cổ phiếu DLG phát hành thêm theo tỷ lệ 1:1. Với phương thức trên, AnsenHoldco Ltd đã sở hữu 18,54 triệu cổ phiếu DLG, tương đương tỷ lệ sở hữu 10,96%.

Hiện vốn điều lệ của DLG đã tăng lên 1.692 tỷ đồng. Ngoài AnsenHoldco, Chủ tịch HĐQT của DLG, ông Bùi Pháp cũng đang là cổ đông lớn, sở hữu 2 33,8 triệu cổ phiếu, tương đương 20% vốn của Đức Long Gia Lai.

Mass Noble hoạt động trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử. Năm 2012, công ty lãi 24 tỷ đồng, năm 2013 lỗ 27,6 tỷ đồng và năm 2014 lãi 25,6 tỷ đồng. Năm 2015, DLG đặt mục tiêu doanh thu thuần 2.500 tỷ đồng và lợi nhuận 265 tỷ đồng. Trong đó, dự kiến mảng linh kiện điện tử sẽ đóng góp gần một nửa doanh thu.

Xem thêm DLG: "2015 sẽ thu về 1.200 tỷ đồng doanh thu từ linh kiện điện tử"

Thanh Thủy

Tin nóng

Tin mới