Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hãy chỉ ai chạy chức, chạy quyền!

Báo Người Lao Động
Gốc

“Nhiều người không đủ tiêu chuẩn, điều kiện nhưng nhờ lo lót, chạy chọt vẫn được tuyển dụng vào các cơ quan Nhà nước, được đề bạt cất nhắc... Bộ trưởng có biết tình trạng chạy chức? Nguyên nhân do đâu? Trách nhiệm thuộc về ai? Bộ trưởng sẽ làm gì để ngăn chặn tình trạng này?”

Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/207883.asp