Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hãy chia sẻ khó khăn với đồng bào lũ lụt

Gốc

Doanh nghiệp Võng xếp Duy Lợi ủng hộ đồng bào vùng lũ 20 triệu đồng.

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/sukien/2008/10/67554.cand