Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hãy để nghệ thuật thay đổi thành phố của bạn

Báo Nhân Dân
Gốc

NDĐT- Đó là thông điệp của cuộc thi “Đánh thức Không gian” do Hội đồng Anh và báo Thể thao Văn hóa vừa phát động nhằm tăng cường nhận thức về trách nhiệm đối với đô thị của người dân và khuyến khích họ đóng góp ý kiến về các không gian công cộng trong thành phố nơi họ thấy có thể được cải thiện.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=136750&sub=134&top=43